Περί

Story Maps

Τα Story Maps είναι μια προσπάθεια της AccessLab να αποτυπωθεί η διαχρονική εξέλιξη στην προσβασιμότητα του αστικού ιστού. Έτσι δημιουργούνται οι Χαρτογραφικές Αφηγήσεις Προσβασιμότητας!